Rapporten bygger på MSC:s internationella databas från nästan 200 certifierade fisken. Med hjälp av databasen kan man nu för första gången få en konkret och samlad bild av de miljöförbättringar som MSC:s arbete leder till.