Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, gett förslag på övervakningssystem för sjöfåglar för att kunna följa utvecklingen för häckande, rastande och övervintrande sjöfåglar. Ett syfte är att kunna använda sjöfåglarnas status som en indikator på miljötillståndet i Östersjön och även andra havsområden i Sverige.