Rapporten sammanställer temperatur och nederbörd i världen och regionalt, samt extrema händelser såsom värmeböljor, orkaner, tropiska cykloner, torka och översvämningar. Tioårsperioden var den varmaste på båda halvkloten över både land och hav. Samtidigt minskade isen i Arktis snabbt och isvolymen minskade på Grönland, Antarktis och världens glaciärer.Medelhavsnivån globalt steg med 3 mm per år.