Östersjökusten är kraftigt övergödd, och algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd blir allt vanligare inslag. Med projektet Levande kust vill stiftelsen BalticSea2020 visa att det är möjligt att restaurera övergödda fjärdar så att de återfår en god ekologisk status - i linje med kraven från EU:s vattendirektiv. Projektet genomförs i Björnöfjärden på Ingarö, som på många sätt är en miniatyr av Östersjön.