Rapporten presenterar en översikt över tillståndet i Europeiska vatten. Den beskriver hur situationen ser ut i dag, vad som hotar kvaliteten och tillgången på vatten i framtiden samt ger förslag på vilka satsningar och åtgärder som bör göras.