I delar av norra Sverige är det sedan länge känt att metaller kan orsaka jämförelsevis stor påverkan på grund av naturliga processer, ibland förstärkta av olika mänskliga aktiviteter i samhället.