Stenskepp, eller skeppssättningar, vittnar om långväga resor och ett maritimt nätverk i Östersjön för 3 000 år sedan enligt en ny avhandling i arkeologi. Stenskeppen är byggda av maritimt inriktade grupper av människor, som ingick i ett nätverk som sträckte sig över stora delar av norra Europa och upprätthölls genom sitt beroende av bronsmetallen. Avhandlingen utgör en gedigen sammanställning av skeppssättningarna. Den visar också att Östersjöns betydelse, inte minst som vattenväg, under Skandinavisk bronsålder har underskattats av den tidigare forskningen.