Stora skillnader i kostnader och resursförbrukning för att åtgärda övergödning Hur kan näringsnivån i övergödda kustområden sänkas, vilka blir miljökonsekvenserna och hur mycket kostar det? Det är några frågor som belyses i denna rapport. Studien har genomförts i Gävle fjärdar, ett kustområde som under lång tid tillförts näringsämnen från flera olika källor.