Aerosoler är små partiklar som påverkar molnbildning. I denna avhandling undersöktes hur aerosolbildningen i Arktis kan tänkas påverkas av ett förändrat klimat. Förändringar i vattentemperatur, salthalt, syremättnad och organiskt innehåll undersöktes med avseende på aerosolproduktion. En ökad vattentemperatur hade störst betydelse för produktionen av aerosoler.