Miljötillståndet i havet beskrivs ur ett geografiskt perspektiv, uppdelat på våra havsområden Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön, Skagerrak och Kattegatt