Under 2000-talet har det ofta rapporterats om att rekordstora delar av Egentliga Östersjöns djupområden är helt syrefria eller påverkade av syrebrist. Men vad är det egentligen som har skett? Genom att analysera alla tillgängliga syrgasdata från 1960 och fram till idag kan man se ett kraftigt regimskifte under slutet av 1990-talet. Utbredningen av syrefria bottnar har tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats.