Statusen hos vegetationen under 2011 var hög i Östersjöns provtagna delområden. Så har situationen varit under de senaste fem åren. På västkusten har tillståndet försämrats.