Kustfiskövervakningen i Östersjön är nästan uteslutande inriktad mot att övervaka arter som gynnas av högre vattentemperaturer, som abborre och karpfiskar. Kustfisksamhällena består dock av många fler arter och inslaget av de som föredrar lägre vattentemperaturer är betydande, särskilt under höst, vinter och vår. Bättre övervakning av dessa skulle ge en bredare bild av miljötillståndet på kusten och även bidra till att beskriva kopplingar mellan Östersjöns kust och utsjö.