Är det lämpligt att äta fet Östersjöfisk som innehåller höga halter av dioxiner och dioxinlika PCB:er? Ligger miljögiftshalterna under gränsvärdet för matfisk?