Efter det ganska dåliga häckningsutfallet 2010 blev resultatet 2011 bättre i både Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Oroande är dock att halterna av PCB och DDT i havsörnsägg från norra Bottenhavskusten visar är betydligt högre än i ägg från övriga kustområden.