Studenter och forskare belyser samspelet mellan vetenskap och politik när det gäller regionala klimatförändringar runt Östersjön. Klimatförändringar i Östersjöområdet, och hur man kan hantera dem, diskuteras.