De regionala vattenmyndigheterna är nu klara med den nationella sammanställningen av vilka åtgärder som genomförts av Sveriges myndigheter och kommuner tom år 2011 - för att nå god vattenkvalitet. Det återstår mycket arbete för att nå god vattenkvalitet och därmed de uppsatta miljökvalitetsnormerna för vatten konstaterar de fem regionala vattenmyndigheterna. Samtidigt ses positiva effekter som ett ökat samarbete över organisationsgränser och att åtgärdsarbetet oftare sker med ett helhetsperspektiv