Klimatet håller på att förändras och effekterna kommer att påverka hela samhället. För att samhället ska stå robust inför framtiden behöver framtida klimatförändringar vägas in i den fysiska planeringen.