Efter att Norrsundets massafabrik stängdes 2008 märks fortfarande ingen minskning av dioxinhalterna i abborrar som fångats i närheten av fabriken. Det är troligen gamla utsläpp från tiden då klor användes för att bleka massan och som nu finns lagrade i sedimenten som ligger bakom de förhöjda dioxinhalterna i fisken.