Resultat och rekommendationer från en workshop om ekosystembaserad havsplanering, Tórshavn, Färöarna, 14-16 november 2011.