I september 2009 startade projektet ”Miljömusslor”, under ledning av Odd Lindahl vid Kungliga Vetenskapsakademien och med finansiering av BalticSea2020. Syftet med projektet var att utveckla musselodling till en kostnadseffektiv miljöåtgärd för att förbättra vattenkvalitén vid kusten i Östersjön. Men resultaten visar att musselodling i Östersjön är förenat med höga kostnader och tekniska svårigheter som ännu inte är lösta. Blåmusslor är effektiva vattenfiltrerare och musselodlingar kan lokalt bidra till ett klarare vatten. När musslorna skördas plockas gödande näringsämnen ur havet, som efter bearbetning kan användas i foder. Målsättningen med projektet ”Miljömusslor” var att undersöka om musselodling kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för att minska halterna kväve och fosfor i Östersjöns kustvatten.