Hur påverkas ål av storskaliga vindkraftanläggningar till havs? Studien följer blankålars vandring och beteende vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund, samt passagen över en 130 kV växelströmskabel, mellan fastlandet och Öland. Syftet är att se om dessa utgör hinder eller på annat sätt påverkar ålens möjligheter att nå fram till slutmålet.