Grunda vågskyddade vikar med mjuka bottnar är en vanlig miljö i Östersjön. Rapporten beskriver hur vissa mänskliga verksamheter påverkar vegetationen i ett stort antal undersökta vikar. Baserat på resultaten utvecklades ett förslag till bedömningsgrund för att klassificera dessa vikars ekologiska status.