Vid konstgjord syresättning kommer syrehalterna i bottenvattnet att förändras snabbt. Frågan är vad som händer med näringsämnena, och hur syresättningen kan tänkas fungera på längre sikt. Det finns en risk att mängden fosfor i sedimenten byggs upp av syresättningen, och att en framtida nedgång i syrehalter kan leda till ett stort utsläpp av fosfor.