Lax är en fiskart med en speciell livscykel. Den föds i älvar men lever en stor del av sitt liv i havet. Till älven återvänder laxen för att leka.