Påväxt på båtar kan vara ett problem, båten kan bli svårare att manövrera och bränsleförbrukning och avgasutsläpp ökar. Samtidigt är det viktigt att begränsa användningen av båtbottenfärger eftersom de medför direkt tillförsel av giftiga ämnen till kustnära ytvatten. Den här foldern ger råd och tips till dig som funderar på att måla båtbottnen.