Tillsammans täcker våra hav 70 procent av planetens yta. Speciellt i tropiska regioner förser haven åtskilliga miljoner människor med livsnödvändiga resurser. Så många som 475 miljoner människor är direkt beroende av våra korallrevs fortsatta livskraftighet. Den allt snabbare utarmningen av våra hav är därför en av vår tids viktigaste politiska frågor. Med detta i åtanke är det anmärkningsvärt att endast en procent av våra hav är skyddade. Hur kan vi förändra detta?