I rapporten presenteras data som visar på stora minskningar av antalet övervintrande sjöfåglar i Östersjön. Mellan 2007 och 2009 inventerades bestånden inom projektet SOWBAS (Status of wintering waterbird populations in the Baltic Sea), som finansierats av Nordiska ministerrådet. Resultaten visar att dessa fåglar har minskat från 7,44 till 4,41 miljoner sedan den senaste räkningen 1992-1993. Anledningarna till nedgången är under spekulation, och gemensamma satsningar för att förklara och därmed kunna sätta in rätt åtgärder efterfrågas.