Det samlade miljötillståndet i de svenska havsbassängerna i kortfattad sammanfattning.