SMHI rapporterar årligen meteorologiska och hydrologiska data i Havet-rapporten. Temperatur-, nederbörd- och strålningsdata baseras på direkta observationer. Att bestämma hur mycket vatten som tillförs havet från Sveriges landyta är betydligt mer komplicerat, men beskrivs här i närmare detalj. Artikeln redovisar också tidsserier för isutbredning, årsmedeltemperatur, årsnederbörd, tillrinning och solinstrålning i de svenska havsområdena.