Den svartmunnade smörbulten kom från Kaspiska havet och Svarta havet med ballastvatten till Östersjön. 1990 upptäcktes den i Gdanskbukten, och från att ha varit enstaka individer dominerar de nu helt kustfiskfaunan i området. 2008 upptäcktes arten för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård. Artikeln innehåller också en samlad redogörelse för övervakningen av kustfiskbestånden i Sverige.