Den nya torskundersökningen i Kattegatt där yrkesfiskare deltar, täcker större områden än traditionella trålundersökningar. Detta innebär nya möjligheter att studera hur olika fiskpopulationer förändras, något som betyder mycket för uppföljning och utvärdering av områdesbaserade förvaltningsmetoder. Torskundersökningen är utvecklad tillsammans med och utförd av yrkesfiskare. Det ger bättre förutsättningar för kommunikation mellan forskare och fiskare och en gemensam förståelse av beståndets utveckling. Artikeln innehåller också en genomgång av tillståndet för utsjöfisken.