Likt ekosystemet i utsjön har de kustnära fisksamhällena i Östersjön förändrats mycket de senaste decennierna. analyser av miljöövervakningsdata visar att utvecklingen av kustfisksamhällena inte bara påverkas av lokala förhållanden. Även klimat och näringsförhållanden i utsjön har varit av stor betydelse. Förvaltningen av kustens fisksamhällen skulle gynnas av ett vidare perspektiv som kräver samverkan mellan aktörer över läns- och nationsgränser.