Samordnade provtagningar, metoder och analyser kan ge en mer heltäckande och jämförbar bild av miljögiftsbelastningen. Det visar en regional studie av miljögifter och tungmetaller i abborre som genomförts längs Norrlandskusten. Jämförelser med nationella referensområden kompletterar mönstret.