På land har man länge använt sig av fysisk planering som ett verktyg för att reglera nyttjandet av olika resurser och för att undvika konflikter mellan användare. En motsvarande integrerad planering av våra havsområden har hittills saknats. Den nya havs- och vattenmyndigheten kommer i framtiden att ansvara för att en sådan upprättas.