Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska den inledande bedömningen av miljötillståndet i Sveriges alla havsområden vara genomförd senast den 15 juli 2012. Bedömningen baseras på befintligt kunskapsunderlag, men kunskapsluckor identifieras för att senare kunna fyllas. Det är Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för genomförandet av havsmiljödirektivet i Sverige.