Under perioden 2-6 augusti 2010 genomförde Fiskeriverkets utredningskontor i Härnösand på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland fiskinventeringar i Gaviksfjärden och Omnefjärden. Syftet var främst att få en inblick i metodiken att inventera fiskyngelförekomst med hjälp av mindre sprängladdningar.