Bottenviken har redan genomgått en utsötning liknande den vi förväntar oss ska ske i Egentliga Östersjön som följd av klimatförändringar. Vi har därför mycket att vinna på att studera Bottenvikens historia. Med hjälp av en teknik för åldersbestämning av sediment som bygger på magnetism har förändringar som skedde för nästan 7000 år sedan kunnat beskrivas.