Blåmusslan är bra på att filtrera vatten och musselodlingar kan lokalt bidra till ett klarare vatten. När musslorna skördas plockas gödande näringsämnen ur havet. Men det samlas också mycket organiskt material på botten under odlingarna med syrebrist som följd. Vad innebär det för mängden näringsämnen,? Och hur kostnadseffektiva är odlingarna jämfört med andra åtgärder mot övergödning?