Ledare av Åke Hagström, chef vid Havsmiljöinstitutet. De "döda bottnar" som skapas vid övergödning och syrebrist är i själva verket fulla med liv anpassat till den nya syrefattiga miljön. Vad betyder detta för vår bild av havets tillstånd? Strängt taget kan vi inte utifrån etiska eller estetiska värderingar klassa en stinkande gyttjebotten högre eller lägre än en vackert vit skalgrusbädd.