Kunskapen om den marina mångfalden är oftast bristfällig, vilket gör det svårt att bedöma enskilda arters status. I 2010 års rödlista är fler marina arter än tidigare bedömda, och tyvärr har läget försämrats för många av dessa. Broskfiskar, tagghudingar och koralldjur utgör exempel på särskilt utsatta grupper.