På uppdrag av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala län har en studie för att bedöma miljögiftssituationen längs norrlandskusten genomförts.