Storskarvar inventerades vid Hallandskusten sommaren 2010 för att ge ett underlag för förvaltningen av arten i länet. Totala antalet storskarvar vid Hallandskusten uppskattas till 4700.