Varje sommar läser vi om stora giftiga blomningar av cyanobakterier i Östersjön, och nästan varje år om syrebristrekord i Östersjöns djupvatten. I grunda vikar längs vår västkust, med litet vattenutbyte och stor näringstillförsel, täcks botten av grönalger. Hur blev det så här? Vad kan vi göra åt det? Och vilken forskning behövs?