Aldrig under modern tid har syresituationen i Egentliga Östersjön varit så dålig som nu. En viktig orsak till detta är att inflödena från Västerhavet har minskat i frekvens. Fosfor frigörs från de syrefria bottnarna, vilket förvärrar effekterna av övergödningen. I takt med att frekvensen av inflöden minskar kommer också den positiva effekten av varje inflöde att bli mer kortvarigt.