Länder och befolkningar runt Östersjön måste hantera många svåra miljöutmaningar, i stor utsträckning orsakade av oss själva. Klimatförändringar, giftiga ämnen, oljeutsläpp, invasion av främmande arter etc. Begränsad kunskap, oeniga forskare, politiska kontroverser och socioekonomiska konsekvenser gör det svårt att hantera dessa risker på ett bra sätt. Detta temanummer diskuterar hur man kan hantera komplexiteten ur en mängd olika perspektiv.