Rapporten presenterar fakta om hur allmänheten runt Östersjön använder sig av havet och vilka attityder de har kring havsmiljön. Undersökningen som ligger till grund för rapporten kallas Baltic SURVEY, och är ett delprojekt inom det större forskningsprojektet BalticSTERN.