Vi vet att förändringar i en miljö, t ex mer miljögifter, kan påverka en population. Kanske klarar vissa individer av förändringen medan andra dör. Samma sak kan hända med gener inom en population. En viss genuppsättning kan öka och tillslut finnas hos större delen av individerna i populationen. Då kan mångfalden minska utan att antalet individer förändras. Nya studier på kräftdjur i Östersjön, visar att detta kan ske både snabbt och utan varningssignal.