Fokus på ett av Östersjöns viktigaste kräftdjur; vitmärlan är både nyckel- och indikatorart.