Enligt många forskare är ökande halter av koldioxid i atmosfären den viktigaste drivkraften för de nedåtgående pH-trenderna i världens hav. Även i haven runt Sverige är detta troligen den huvudsakliga underliggande faktorn, men trenderna skiljer sig här jämfört med andra hav.